Leczenie odwykowe dla kobiet

 

Zakupoholizm to uzależnienie od robienia zakupów, niekontrolowane kupowanie produktów/przedmiotów (z reguły niekoniecznie potrzebnych), które odczuwane jest jako przymus. Kompulsywne zakupy to również zachowanie, które nie wpływa pozytywnie na człowieka i często jest reakcją na jakieś negatywne zdarzenia lub różne stany emocjonalne: lęki, samotność. Zrobienie zakupów przynosi wówczas zakupoholikowi poprawę samopoczucia i spadek napięcia psychicznego.

Na rozwój zakupoholizmu wpływ mają różne czynniki: psychologiczne, biologiczne (małe stężenie serotoniny i dopaminy), duchowe i społeczne. Problem zakupoholizmu w głównej mierze dotyczy kobiet (około 80-90 proc. przypadków). Na zakupoholizm bardziej podatne są te kobiety, które przejawiają tendencje do innych uzależnień lub impulsywnych zachowań. To również efekt nieradzenia sobie ze stresem czy negatywnymi emocjami. Bywa, że na zakupoholizm częściej cierpią kobiety, których przodkowie mieli podobny problem. Nie jest to zależne od statusu materialnego – zakupoholiczka potrafi bowiem nawet pożyczać pieniądze, aby dokonać kolejnych zakupów. Uzależniona od zakupów kobieta obsesyjnie myśli na temat kolejnej wyprawy do sklepu po niekoniecznie potrzebne rzeczy, niekiedy nawet kosztem nieopłaconych rachunków. Stan euforii, który pojawia się zaraz po zakupie zmienia się z czasem w poczucie winy połączone ze wstydem. Zakupoholizm ukrywany jest przed najbliższymi, podobnie jak np. dodatkowe karty kredytowe. Kobiety dotknięte zakupoholizmem kłamią na co wydały pieniądze i kłócą się na ten temat. Z reguły też nie ujawniają swoich zakupów, aby nie spotkać się z krytyką otoczenia.

Zakupoholicy są osobami, które potrzebują pomocy. Tak jak w przypadku innych osób uzależnionych koniecznym jest ich leczenie, którym zwykle bywa terapia psychologiczna. Początkowo osoba z problemem zakupoholizmu może zaprzeczać jego istnieniu i negować potrzebę leczenia. Ale to nie powinno wpływać na postawę bliskich, którzy będą dążyć do skłonienia osoby uzależnionej do skorzystania z pomocy.

Aby zająć się leczeniem zakupoholizmu u kobiet potrzebny jest wywiad przeprowadzony przez specjalistę w zakresie terapii lub psychoterapii uzależnień. Najlepsze efekty leczenia przynosi terapia poznawczo-behawioralna, która pozwala dotrzeć do sedna problemu. W ten sposób można dla poszczególnych kobiet opracować indywidualny tok leczenia. W wyniku właściwie opracowanej terapii kobiety mogą odzyskać kontrolę nad swoim zachowaniem. Leczenie zakupoholizmu odbywa się w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Terapia obejmuje m.in. wyszukiwanie i realizację pomysłów w postaci innych zajęć i zainteresowań.