Leczenie odwykowe dla kobiet

 

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia AGNUS w Poznaniu świadczy profesjonalną pomoc terapeutyczną dla kobiet, które uzależnione są od alkoholu, narkotyków czy leków. Oprócz tego zajmujemy się uzależnieniami behawioralnymi, czyli takimi jak seks, zakupy, hazard czy internet lub komputer. Terapia odwykowa dla kobiet prowadzona jest przez specjalistyczny zespół terapeutów, którzy czuwają nad tym, aby pacjentka została poddana właściwemu leczeniu z uzależnienia. Indywidualny dobór terapii jest więc niezwykle ważny. Leczenie opiera się na uczestnictwie w konsultacjach psychologicznych i grupowych zajęciach terapeutycznych. Jeśli wymaga tego dany przypadek, to kobiety kierowane są również na detoks, który ma odtruć organizm od przyjmowanych substancji czy innych środków.

Terapie odwykowe kobiet opierają się także na braniu udziału w różnych wykładach czy grupach zadaniowych. W ramach leczenia uzależnienia pacjentki zgłębiają wiedzę na temat swojego nałogu, uczą się budowania na nowo własnej tożsamości, wolnej od nałogów. Mają również do czynienia z innymi uzależnionymi kobietami. Dzielenie się własnymi doświadczeniami pomaga zgłębić problem i poradzić sobie z nim.

Terapie odwykowe opracowywane są przez specjalistów, którzy dopasowują je pod konkretny przypadek uzależnienia. Celem leczenia jest dążenie do utrzymania abstynencji oraz nabycie umiejętności, które pozwolą skutecznie radzić sobie na co dzień z różnymi emocjami oraz problemami społecznymi. Oprócz tego podczas terapii odwykowej dąży się do poprawy zdrowia psychicznego oraz redukcji szkód, które spowodowało nadużywanie np. alkoholu, substancji psychotropowych etc. Terapia odwykowa obejmuje także zajęcia rekreacyjno-sportowe, relaksacyjne oraz czas na prace własne.

Leczenie odbywa się w przyjaznej atmosferze w bardzo komfortowych warunkach. Zależy nam bowiem na tym, aby kobiety, które trafią do na terapię odwykową czuły się dobrze i zmotywowały się do pracy nad sobą przy pomocy specjalistów od uzależnień. Aby dostać do ośrodka nie jest potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego.