Leczenie odwykowe dla kobiet

 

Cały szereg różnych czynników psychologicznych i społecznych ma wpływ na to czy dana osoba ulegnie nałogowi, jakim jest nadużywanie narkotyków, czy też zachowa samokontrolę w tym temacie. Narkomania u kobiet często ma korzenie w relacjach rodzinnych. Wpływ na nią mogły mieć rozbite rodziny, alkoholizm rodzica bądź rodziców, brak wsparcia z ich strony, a także mała odporność na stres, niedojrzałość emocjonalna czy inne zaburzenia własnej wartości, które nie mijają po osiągnięciu dojrzałości. Po inicjacji, czyli spróbowaniu narkotyków, może przyjść etap eksperymentowania, a więc sprawdzania jak działają różne używki. Po nim wchodzi się już w fazę nadużywania, a tym samym skutków w postaci problemów w pracy, domu, życiu rodzinnym. Ostatni etap narkomanii to uzależnienie czyli psychiczna i fizyczna konieczność przyjmowania substancji psychoaktywnych w zwiększonej częstotliwości. Dochodzić wówczas może do wielodniowych ciągów, a odstawienie narkotyków na jakiś czas wywołuje tzw. zespół abstynencki. Narkomania na tym poziomie jest bardzo niebezpieczna dla kobiet, prowadzi już bowiem do ciągłego zażywania narkotyków i autodestrukcji.


Wcześnie rozpoczęte leczenie narkomanii może oznaczać dla kobiet większą szansę na powstrzymanie nałogu. Często dopiero odwyk narkotykowy w postaci odtrucia organizmu z przyjmowanych środków i poddanie się leczeniu pozwala na zastosowanie właściwej, indywidualnie dobranej terapii. Na odwyku narkotykowym można zastosować leczenie substytucyjne (farmakologiczne, w którym pacjentowi podaje się dożylnie leki przepisane przez lekarza), ukierunkowane na abstynencję (własna motywacja do całkowitego zerwania z nałogiem) lub terapię poznawczo-behawioralną (autoanalizę). Leczenie narkomanii i odwyk narkotykowy kobiet jak i innych osób uzależnionych jest długotrwałym procesem i bez woli osoby uzależnionej oraz pomocy psychoterapeutów nie przyniesie efektów. NA kobiety przebywające w naszym ośrodku na odwyku czekają nie tylko specjaliści, ale również komfortowe warunki i przyjazna atmosfera.