Leczenie odwykowe dla kobiet

 

Jak leczyć alkoholizm u kobiet? To trudne zagadnienie, gdyż uzależnione kobiety rzadziej zgłaszają się na odwyk, bojąc się napiętnowania w społeczeństwie, a przy tym nie zawsze mają wsparcie w tym zakresie ze strony najbliższych. Psychoterapia i detoks (odtrucie organizmu) mają na celu przywrócenie kobiecie uzależnionej od alkoholu kontroli nad nałogiem.

Choć poddanie się leczeniu alkoholizmu jest dobrowolne, to jednak istnieją pewne okoliczności, gdy o tym czy i jak leczyć alkoholizm decyduje sąd. Przymusowe leczenie czyli zobowiązanie do poddania się terapii uzależnień, orzekane jest w sytuacji, gdy nadużywanie alkoholu prowadzi do demoralizacji nieletnich i powoduje rozkład życia rodzinnego. Przymusowe leczenie odwykowe ma miejsce także wówczas, gdy kobieta uzależniona od alkoholu zakłóca spokój lub porządek publiczny, albo uchyla się od pracy. Wówczas gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wysyła taką osobę na specjalistyczne badania, które mają potwierdzić jej alkoholizm. Jeśli zatem potwierdzi to specjalista, to wtedy komisja składa wniosek (wraz z opinią biegłego) do sądu, a ten kieruje już alkoholika na obserwację do ośrodka leczenia uzależnień. Pobyt tam jednak nie może trwać dłużej niż 2 tygodnie. W wyjątkowych sytuacjach obserwacja kobiety walczącej z alkoholizmem przedłużana jest do 6 tygodni. Orzeczenie sądu o przymusowym leczeniu zapada na rozprawie, a osoba uzależniona musi się na niej stawić (w przeciwnym razie doprowadzi ją policja). Zostaje wówczas zobowiązana do dobrowolnego stawienia się w placówce leczniczej. Przymusowa terapia nie może trwać dłużej niż 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Kolejne może zapaść po 3 miesiącach od momentu zakończenia poprzedniego leczenia.

Na sukces w leczeniu alkoholizmu u kobiet, oprócz przebytego leczenia, wpływ ma oczywiście utrzymywanie abstynencji oraz rozwój duchowy i własny, poszukiwanie nowych celów, zainteresowań i zajęć. To nowy etap w życiu, w którym bez uzależnienia od alkoholu trzeba nauczyć się radzić sobie ze stresem, odrzuceniem, nudą czy innymi emocjami.